100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-11-07

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : บุคคลผู้ใดมีใจกตัญญู ผู้นั้นเป็นสุข
โคโลสี 3:15-17
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย