100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-10-31

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : คริสตจักรที่อยู่กับชุมชน..คือคริสตจักรที่ยังมีลมหายใจ
ยอห์น 17:15-18
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

นมัสการภาคบ่าย