100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-10-24

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : รับใช้ ให้เป็นสุข
ลูกา 10:38-42
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย