100 ปี สืบสานและส่งต่อ

เมษายน 2022 : เดือนแห่งการสืบสานศรัทธา

เทศนา ภาคบ่าย 2012-06-10

หัวข้อ: หนึ่งนำหนึ่งถึงพระคริสต์

โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ