100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2021

By: สันติ แดงเรือน.

Good Fridayหัวข้อ: เจ็ดคำตรัสของพระคริสต์บนไม้กางเขน
ลูกา 23:43-46

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน