100 ปี สืบสานและส่งต่อ

พฤศจิกายน 2022 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการวันศุกร์ประเสริฐ 2021

By: สันติ แดงเรือน.

Good Fridayหัวข้อ: เจ็ดคำตรัสของพระคริสต์บนไม้กางเขน
ลูกา 23:43-46

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน