100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการรับอรุณวันคืนพระชนม์ 2020

By: สันติ แดงเรือน.

Easter Sunriseหัวข้อ: รู้จักพระคริสต์ในวันที่โควิดระบาด
ลูกา 24:22-35

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน