100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

English Service 2023-01-29

Min.Motan Konyak Into the Nineveh
Jonah 1:1-15
By Min.Motan Konyak

Full Service