100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

English Service 2023-01-22

Min.Motan Konyak What is Your Legacy?
Matthew 4:1-10
By Min.Motan Konyak

Full Service