100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

English Service 2023-01-01

Min.Motan Konyak Let This New Year Be New
Jeremiah 29:11
By Min.Motan Konyak

Full Service