100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

English Service 2022-12-25

Min.Motan Konyak No Christ No Christmas
Matthew 1:18-23
By Min.Motan Konyak

Full Service