100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

English Service 2022-12-18

Min.Motan Konyak Who were the First to be Informed?
Luke 2:8-20
By Min.Motan Konyak

Full Service