100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

English Service 2022-11-06

Aj.Motan Konyak Be Thankful In All Circumstances
Ephesians 5:19-20
By Aj.Motan Konyak

Full Service