100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ตุลาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกถึงชีวิตของพระเยซู

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.