100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

The Messiah in The Temple II

By: Roger Liebi.

Dr.Roger LiebiThe Messiah in The Temple II
วันที่ 15 กรกฎาคม 2017

โดย Dr.Roger Liebi

 

 

ช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3


ช่วงที่ 4