100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

The best possible death

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Eugene O'Kelly

เขาอายุเพียง 53 เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทตรวจบัญชียักษ์ “KPMG” ของสหรัฐฯ...

ด้วยความรักจากชายแปลกหน้า

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Goh Chok Tong

 

วันหนึ่งศิษยาภิบาลเดินทางผ่านคริสตจักรของเขาเองในตอนเที่ยง จึงคิดจะแวะดูสักนิดว่าจะมีใครมาอธิษฐานในคริสตจักรไหม...

แพะบนสะพาน

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Goats on the bridge แพะบนสะพาน นิทานรัสเซีย

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแพะสองฝูงอาศัยอยู่บนภูเขาสองลูกที่อยู่ติดกัน

การเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียก

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Forgive to Forget การเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียก

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

ถ้าเราจะย้อนไปดูภูมิหลังของยอห์น ก็น่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ซึงได้ปั้นแต่งชีวิตของเขามาแต่เยาว์วัย

เราจะอธิษฐานเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไหม?

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Woman prayer

 

เราจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไหม? หรือเราควรจะอธิษฐานครั้งเดียวก็พอแล้ว?

ชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Woman prayer

 

ลูกา 12:22-34 “ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน..

“พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

health and wealth Gospel คำแถลงการเกี่ยวกับ “พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

“พระกิตติคุณแห่งความมั่นคั่ง” (Prosperity Gospel) สอนว่า ผู้เชื่อมีสิทธิที่จะได้รับพระพรด้านสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงิน

ในสวนใจ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Beautiful Garden ในสวนใจ

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

ทุกครั้งที่ผ่านสวนลุมพินี จะชอบมองต้นไม้อย่างเพลินตา

Forgive หรือ Forget

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Forgive to Forget Forgive หรือ Forget

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

เราจะสับสนกันระหว่างคำว่า Forgive กับ Frgot อยู่เสมอ แท้จริงเราลืมนั่งลงที่จะวิเคราะห์เสียด้วยซ้ำไปว่า