100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระเจ้า

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

สดุดี 32:10 “อันความทุกข์ของคนชั่วนั้นมีมาก แต่ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระเจ้า”

ในวันนี้พวกเราทั้งหลายมีความรักมั่นคงของพระเจ้า เป็นความรักเดียวกับที่ได้ยกพระเยซูขึ้นจากความตาย และเป็นความรักที่กำลังล้อมรอบตัวเราอยู่ ความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ความรักของพระองค์เป็นเสรีภาพ และความรักของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิต

ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่ 4 เราได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับซีโมน ที่เป็นชาวประมง เขาได้หาปลาอย่างหนักตลอดคืนแต่จับปลาไม่ได้เลย ในพวกเราลองจินตนาการว่าซีโมนจะมีรู้สึกกดดันมากมายแค่ไหน เขาอาจจะออกไปหาปลาในฤดูกาลที่ถูกต้อง ได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องเช่นกัน และมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ และก็เป็นเหมือนชาวประมงในเรี่องนี้ที่กลับจากทำงานด้วยมือเปล่า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยากที่คนใดจะรับให้ได้ เขาต้องทำงานอย่างหนักและได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้มาในเรื่องจับปลา แต่จับอะไรไม่ได้เลย

เมื่อพระเยซูเดินมาและได้พูดกับซีโมนให้ไปในที่น้ำลึกและหย่อนอวนลงอีกครั้งหนึ่ง ซีโมนเองโดยทันทีตามธรรมชาติของเขาได้ตอบไปว่า “อาจารย์ เราได้หาปลาอย่างหนักตลอดคืน และจับไม่ได้เลย แต่เพราะท่านได้บอก ดังนั้นข้าพองค์จะหย่อนอวนลง” และพระคัมภีร์ได้บอกว่าพวกเขาจับปลาได้จำนวนมาก จนทำให้อวนเกือบขาด

สิ่งที่พระเยซูได้บอกดูเหมือนจะไม่น่าควรจะเป็นนัก มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลย แต่จงไปหยิบอวนของเราและหย่อนลงอีกครั้งหนึ่ง กุญแจที่สำคัญคืออย่าม้วนอวนเก็บ อย่าสงสัยสติปัญญาของพระเจ้าที่ได้ใส่ไว้ในเรา มันดูไม่ถูกใจนักหรือเราอาจจะพูดกับตัวเราเองว่า เราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร เรามีความสามารถไม่มากพอหรือเรามีสติปัญญาไม่เพียงพอ แต่พระเยซูบอกว่า ไปและหย่อนอวนลง เราจะได้เห็นเมื่อพระเจ้าบอกเราให้หย่อนลง อย่าให้เราม้วนอวนเก็บ

เหมือนโยเซฟที่ได้พูดหลังจากได้ผ่านหนทางที่ทุระกันดาร ท่านได้บอกพี่น้องของท่านว่า “สำหรับพวกท่าน พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก” (ปฐมกาล 50:20) ดังนั้นอย่าถ้อใจ ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของท่าน

ในครั้งหน้าที่ท่านพบกับความสงสัย จงพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ไม่ขึ้นกับว่าเราได้ทำอะไร ไม่ขึ้นกับว่าเราได้ทำมันนานเพียงใด แต่ด้วยถ้อยคำของพระองค์ เราจะหย่อนอวนของเราลงด้วยความเชื่อ”