100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

กฎสร้างเพื่อน 11 ประการ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

making friendกฎสร้างเพื่อน 11 ประการ

David Packard หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Hewlett Packard ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้นำเสนอ กฎ 11 ประการเพื่อสร้างเพื่อน ดังนี้

1. Think first of the other fellow. คิดถึงคนอื่นก่อน ในชีวิตจริง เราคิดถึงตัวเราก่อนคิดถึงคนอื่นเสมอ เมื่อใดที่เราสามารถเอาชนะความรู้สึกที่จะเอาประโยชน์เข้าตัวเองก่อน และสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นก่อน คนจึงอยากคบหาทำงานกับเรา

2. Build up the other person’s sense of importance. ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่ามีความสำคัญ ถ้าเราแสดงท่าทีที่ให้เกียรติ ให้การยกย่อง ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้อื่น ให้เขารู้สึกมีความเท่าเทียม (Equality) และถ้าเราสามารถทำให้เกิดความรู้สึกเหนือกว่า (Superiority) ก็จะยิ่งทำให้เขากล้าแสดงความเป็นผู้นำออกมามากยิ่งขึ้น

3. Respect the other man’s personality rights. เคารพความเป็นตัวตนของผู้อื่น ความแตกต่างกันเป็นความสวยงามที่ทำให้โลกมีความสมดุล ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะเราสามารถเติมส่วนที่เรามีให้คนอื่นที่ไม่มีให้เต็มได้ และคนอื่นสามารถเติมส่วนที่เราขาดให้สมบูรณ์ได้เช่นกัน

4. Give sincere appreciation. แสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ การแสดงความชื่นชมยินดีอย่างจริงใจไม่แสแสร้งต่อผู้อื่น เป็นคุณทั้งต่อผู้อื่นและตัวเราเอง แต่เรามักไม่ค่อยแสดงออกให้ผู้อื่นได้รับรู้มากนัก แต่แอบเก็บความรู้สึกดีๆไว้ในใจ ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์

5. Eliminate the negative. ลบความคิดลบ การคิดลบทำให้เราเกิดความเครียดโดยไม่จำเป็น และทำเรื่องง่ายให้ยาก ทำให้เราเสียโอกาสเพราะมัวแต่คิดระแวง อย่าแบกความคิดลบ คิดร้ายไว้ในใจ เพราะจะทำให้ใจท่านหนัก ทำให้ท่านหนักใจโดยไม่จำเป็น

6. Avoid openly trying to reform people. หลีกเลี่ยงการพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นอย่างเปิดเผย ไม่มีใครสมบูรณ์ในทุกเรื่อง แต่ก็ไม่ต้องการให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง การช่วยให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจด้วยตัวเอง จะชี้นำให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาข้อบกพร่องได้ ชี้แนะให้เขามองเห็นมาตรฐานที่สูงกว่า หรือสิ่งที่ดีกว่า เพื่อทำให้เขาเกิดความตระหนัก เกิดความอยากพัฒนาจุดอ่อนด้วยตนเอง

7. Try to understand the other person. พยายามเข้าใจผู้อื่น การที่เราพยายามเข้าใจผู้อื่น ทำให้เรามีโอกาสเห็นความตั้งใจและเหตุผลของผู้อื่นในการแสดงออกพฤติกรรมซึ่งแตกต่างจากเราแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับเรา เราจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่นให้มากว่า ทำไมเขาถึงทำหรือเป็นอย่างนั้น และท่าทีของเราที่แสดงต่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจเป็นท่าทีแห่งความเป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจ ทำให้มีความรู้สึกที่ดีต่อเรา

8. Check first impressions. ตรวจสอบความประทับใจแรก มีคำกล่าวว่า “The first impression is the last impression” ความประทับใจแรกคือความประทับใจสุดท้าย คนมีแนวโน้มที่จะเชื่อความรู้สึกแรกของตนเองโดยไม่รู้สึกตัว และหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกที่เกิดขึ้น Abraham Lincoln กล่าวว่า “I do not like that man; therefore I shall get to know him better.” ฉันไม่ชอบคนนั้น ดังนั้นฉันควรรู้จักเขาให้มากขึ้น เพราะสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงเปลือกนอก สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งจริงที่เราคิด ดังนั้นจึงไม่ควรเชื่อความประทับใจแรกของเราโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

9. Take care with the little details. สนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่เราแสดงออก เพราะคนอื่นจะอ่านพฤติกรรมของเราทุกเรื่อง ไม่ว่าท่าทาง อากัปกริยา วาจา น้ำเสียง สายตา และสิ่งที่เราแสดงออกเหล่านี้ คนเขาเอาไปตีความหมาย ว่าเป็นการแสดงตัวตนของเรา เรื่องเล็กๆเช่นการจำชื่อคนได้อย่างถูกต้อง รู้จักชื่อ เป็นสิ่งเสริมให้คนอื่นมีความรู้สึกที่ดีต่อเรา ถ้าเราใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จนกลายเป็นอุปนิสัยประจำตัว ในที่สุดอุปนิสัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพเรา ซึ่งทำให้เราดูดีเป็นที่น่าสนใจ

10. Develop genuine interest in people. พัฒนาความสนใจผู้อื่นอย่างจริงใจ ถ้าเราไม่มีความสนใจในตัวผู้อื่นอย่างแท้จริง เราจะไม่สามารถทนฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้นาน เราจะรู้สึกอึดอัด เพราะเราไม่ได้ชอบสิ่งที่เขาพูด เราไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาแสดงออกอย่างจริงใจ คนเขาจะรู้สึกได้ไม่ยาก การจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนั้น ต้องเริ่มต้นจากการให้ความสนใจผู้อื่น พยายามสร้างบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกสนใจเขา และทำให้เขารู้สึกสนใจเรา ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานให้ดีขึ้น เพราะ ความจริงใจต่อกัน จะทำให้ต่างคนต่างเคารพนับถือกัน

11. Keep it up. ทำต่อไป ต้องใช้ใจในการทำ ต้องใช้ความอดทน พยายาม ถ้าทำต่อเนื่อง จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของเราอย่างแน่นอน John D. Rockefeller กล่าวว่า “A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.”เปลี่ยนคู่ค้าให้เป็นเพื่อน ดีกว่าเปลี่ยนเพื่อนให้เป็นคู่ค้า David Packard ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แตกต่างกันของเงินและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวว่าบริษัทมีความรับผิดชอบที่ใหญ่กว่าการหาเงินให้ผู้ถือหุ้นบริษัท เรามีความรับผิดชอบต่อบุคลากรของเรา ที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา