100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

วันที่ 4 พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระผู้เลี้ยงอันประเสริฐ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 4 พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระผู้เลี้ยงอันประเสริฐ (พระเมษบาล) ต่อประชากรของพระองค์

เอเสเคียล 37:24 “ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลาย และเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียว เขาทั้งหลายจะดำเนินตามคำตัดสินของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และกระทำตาม”

วันที่ 2 พระเยซูคริสต์ ผู้สืบเชื้อสายจากอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 2 พระเยซูคริสต์ ผู้สืบเชื้อสายจากอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

ปฐมกาล 12:3 “เราจะอำ‌นวยพรแก่คนที่อวย‍พรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรร‌ดาเผ่า‍พันธุ์ทั่ว‍โลกจะได้พรเพราะเจ้า”

วันที่ 3 พระเยซูคริสต์ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ รากแห่งเจสซี บุตรดาวิด

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 3 พระเยซูคริสต์ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ รากแห่งเจสซี บุตรดาวิด

ปฐมกาล 49:10 “ธารพระ‍กรจะไม่ขาดไปจากยู‌ดาห์ ทั้งไม้‍ถือของผู้ปก‍ครองจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมาและชน‍ชาติทั้ง‍หลายจะเชื่อฟังผู้นั้น”

วันที่ 1 พระเยซูคริสต์ พงศ์พันธุ์ของหญิง

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 1 พระเยซูคริสต์ พงศ์พันธุ์ของหญิง

ปฐมกาล 3:15 “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์‍พันธุ์ของเจ้าและพงศ์‍พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์‍พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้น‍เท้าของเขาฟก‍ช้ำ”