100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

วันที่ 16 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (2)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 16 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (2)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:20-23 “20ข้าพเจ้าจึงกลับอัดอั้นตันใจนักถึงเรื่องการงานของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำมาภายใต้ดวงอาทิตย์ 21ด้วยว่ามีคนที่ทำงานโดยใช้สติปัญญา ความรู้ และความชำนาญ แต่แล้วก็ละการนั้นให้เป็นส่วนของอีกคนหนึ่ง ที่หาได้ออกแรงทำเพื่อการนั้นไม่ นี่ก็อนิจจังด้วยและสามานย์ยิ่ง 22เพราะว่าเขาได้อะไรจากบรรดางานตรากตรำ และคร่ำเครียดที่เขาต้องทำภายใต้ดวงอาทิตย์เล่า 23ด้วยว่าปีเดือนของเขามีแต่ความเจ็บปวด และกิจธุระของเขาก่อความสลดใจ ถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบ นี่ก็อนิจจังด้วย

วันที่ 14 ทัศนคติที่ถูกต้องต่อชีวิตและความตาย

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 14 ทัศนคติที่ถูกต้องต่อชีวิตและความตาย

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:12-17 “12ข้าพเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์สติปัญญา ความบ้าบอ และความเขลา เพราะคนที่มาภายหลังกษัตริย์ จะทำอะไรได้บ้าง เขาก็กระทำสิ่งที่เขากระทำกันมานานแล้วนั้นได้ 13ข้าพเจ้าเห็นว่าสติปัญญาวิเศษกว่าความเขลา เหมือนความสว่างวิเศษกว่าความมืด 14คนมีสติปัญญามีตาอยู่ในสมอง แต่คนเขลาเดินในความมืด ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังเห็นว่า เคราะห์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่เขาทั้งมวล 15ข้าพเจ้าจึงรำพึงว่า “เคราะห์กรรมอันใดเกิดแก่คนเขลาฉันใด ก็คงจะเกิดกับตัวข้าพเจ้าฉันนั้น ถ้ากระนั้นแล้วข้าพเจ้าจะมีสติปัญญามากมายทำไมเล่า” ข้าพเจ้าจึงรำพึงว่าเรื่องนี้ก็อนิจจังเหมือนกัน 16เพราะไม่มีใครระลึกถึงคนมีสติปัญญาเช่น เดียวกับคนเขลา ด้วยเห็นว่าในอนาคตก็ลืมกันไปหมดแล้ว พุทโธ่ คนมีสติปัญญาก็ตายเหมือนคนเขลา 17ข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิต เพราะว่าการงานที่เขาทำกันภายใต้ ดวงอาทิตย์ก่อความสลดใจให้แก่ข้าพเจ้า เพราะสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแล้ง

วันที่ 12 ชีวิตอันน่าอิจฉาในความร่ำรวยของซาโลมอน? (2)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 12 ชีวิตอันน่าอิจฉาในความร่ำรวยของซาโลมอน? (2)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:7-10 “7ข้าพ‌เจ้า​ซื้อ​ทาส​ชาย​หญิง​ไว้​มี​ทาส​เกิด​ขึ้น​ใน​บ้าน ข้าพ‌เจ้า​มี​ฝูง​โค​ฝูง​แพะ​แกะ​เป็น สม‌บัติมาก​กว่า​ของ​บรร‌ดา​คน​ที่​อยู่​ใน กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ก่อน​ข้าพ‌เจ้า 8ข้าพ‌เจ้า​สะสม​เงิน​ทองไว้​ด้วย และ​ส่ำ‍สม​ทรัพย์​สม‌บัติ​อัน​ควร​คู่​กับ​กษัตริย์​และ​ควร คู่​กับ​เมือง​ทั้ง‍หลาย ข้าพ‌เจ้า​มี​นัก‍ร้อง​ชาย​หญิง​สำ‌หรับ​ตัว​และ​เมีย​น้อย ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ชอบ​ใจ​ผู้‍ชาย 9ข้าพ‌เจ้า​จึง​เป็น​ใหญ่​เป็น​โตกว่า บรร‌ดา​คน​ที่​เคย​อยู่​มา​ก่อน​ข้าพ‌เจ้า​ใน​เย‌รู‌ซา‌เล็ม และ​สติ​ปัญ‌ญา​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ยัง​คง​อยู่​กับ​ข้าพ‌เจ้า​ด้วย 10สิ่ง​ใดๆ​ที่​นัยน์ตา​ของ​ข้าพ‌เจ้า​อยาก​เห็น ข้าพ‌เจ้า​ก็​ไม่​ปิด‍บัง ข้าพ‌เจ้า​มิ‍ได้​ห้าม​ใจ​จาก​ความ​สนุก​สนาน​ใดๆ เพราะ​ใจ​ข้าพ‌เจ้า​พบ​ความ​เพลิด‌เพลิน​ใน​บรร‌ดา​งาน​ของ​ข้าพ‌เจ้า และ​นี่​เป็น​ราง‌วัล​จาก​งาน​ของ​ข้าพ‌เจ้า

วันที่ 10 ความเพลิดเพลินและสนุกสนานเป็นอนิจจังจริงหรือ

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 10 ความเพลิดเพลินและสนุกสนานเป็นอนิจจังจริงหรือ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:1-2 “1ข้าพเจ้ารำพึงว่า 'มาเถอะ มาลองสนุกสนานกันดู เอ้า จงสนุกสบายใจไป' แต่ดูเถิด เรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นกัน 2ข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับการหัวเราะว่า 'บ้าๆ บอๆ' และกล่าวถึงความสนุกสนานว่า 'มีประโยชน์อะไร'

วันที่ 8 สติปัญญาเป็นสิ่งอนิจจังจริงหรือ

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 8 สติปัญญาเป็นสิ่งอนิจจังจริงหรือ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:12-15 “12ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม 13และข้าพเจ้าตั้งใจเสาะและแสวงหาโดยสติปัญญา สิ่งที่กระทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์ เป็นเรื่องยากลำบากซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ทำกันอยู่นั้น 14ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำกัน ภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็อนิจจัง คือกินลมกินแล้ง15อะไรที่คดจะทำให้ตรงไม่ได้ และอะไรที่ขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ได้

วันที่ 6 คำว่า Under the SUN “ภายใต้ดวงอาทิตย์”

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 6 คำว่า Under the SUN “ภายใต้ดวงอาทิตย์”

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:3 “มนุษย์ทำงานตรากตรำกลางแดด เขาได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทำนั้น

วันที่ 15 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (1)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 15 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (1)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:18-19 “18ข้าพเจ้าเกลียดการงานทั้งสิ้นของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ เพราะข้าพเจ้าจำต้องละการนั้นไว้ให้ แก่คนที่มาภายหลังข้าพเจ้า 19แล้วใครจะไปทราบว่าเขาคนนั้นจะเป็นคน มีสติปัญญาหรือคนเขลา กระนั้นเขาก็ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรำมาและที่ข้าพเจ้าใช้สติ ปัญญากระทำภายใต้ดวงอาทิตย์ นี่ก็อนิจจังด้วย

วันที่ 13 ท่านอยากมีชีวิตแบบนี้ไหม? (3)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 13 ท่านอยากมีชีวิตแบบนี้ไม๊? (3)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:11 “แล้วข้าพ‌เจ้าหันมาดูบรร‌ดาสิ่งที่มือข้าพ‌เจ้ากระ‌ทำ และความเหน็ดเหนื่อยที่ข้าพ‌เจ้าทุ่ม‍เทลงไปและ ดู‍เถิด ทุกอย่างก็อนิจ‌จัง คือกินลมกินแล้ง และไม่‍มีประ‌โยชน์อะไรภาย‍ใต้ดวงอาทิตย์

วันที่ 11 ชีวิตอันน่าอิจฉาของซาโลมอน? (1)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 11 ชีวิตอันน่าอิจฉาของซาโลมอน?

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:3-6 “3ข้าพ‌เจ้า​คิด​ดู​ว่า​จะ​ทำ​อย่าง‍ไร กาย​จึง​จะ​คึก‍คัก​ด้วย​เหล้า​องุ่น และ​ใจ​ยัง​คง​แนะ‍นำ​ข้าพ‌เจ้า ด้วย​สติ​ปัญ‌ญา​และ​จะ​ยึด​ความ​เขลา​ไว้​อย่าง‍ไร จน​ข้าพ‌เจ้า​จะ​เห็น​ได้​ว่า อะไร​จะ​ดี​สำ‌หรับ​ให้​บรร‌ดา​บุตร​ของ​มนุษย์ กระ‌ทำ​ภาย‍ใต้​ท้อง‍ฟ้า​ตลอด​ชีวิต​ของ​เขา 4ข้าพ‌เจ้า​กระ‌ทำ​การ​ใหญ่​โต ข้าพ‌เจ้า​ได้​สร้าง​เรือน​หลาย​หลัง และ​ทำ​สวน​องุ่น​หลาย​แปลง 5ข้าพ‌เจ้า​ทำ​สวน​ผล‍ไม้​และ​สวน​หย่อน​ใจ​หลาย​แห่ง ปลูก​ต้น‍ไม้​มี​ผล​หลาย​อย่าง​ไว้​ใน​สวน​เหล่า​นั้น 6ข้าพ‌เจ้า​สร้าง​สระ‍น้ำ​หลาย​สระ​สำ‌หรับ​ตัว​เอง เพื่อ​จะ​ใช้​น้ำ​ใน​สระ​นั้น​รด​หมู่​ไม้​ที่​กำ‌ลัง​งอก‍งาม

วันที่ 7 บทเรียนจากธรรมชาติ

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 7 บทเรียนจากธรรมชาติ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:4-7 “4ชาติพันธุ์หนึ่งล่วงไป และอีก ชาติพันธุ์หนึ่งก็มา แต่แผ่นดินโลกคงเดิมอยู่เป็นนิตย์ 5ดวงอาทิตย์ขึ้น และดวงอาทิตย์ตก แล้วรีบไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้น 6ลมพัดไปทางใต้ แล้วเวียนกลับไปทางเหนือ ลมพัดเวียนไปเวียนมา แล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมัน 7แม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเล แต่ทะเลก็ไม่เต็ม แม่น้ำไหลไปสู่ที่ใด ก็ไหลไปสู่ที่นั่นอีก

วันที่ 5 คำว่า “กินลมกินแล้ง”

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 5 คำว่า “กินลมกินแล้ง”

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 1:14 “ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็อนิจจัง คือกินลมกินแล้ง