100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

วันที่ 21 วาระต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่ดีจริงหรือ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 21 วาระต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่ดีจริงหรือ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:1-8 “1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2มีวาระเกิด และวาระตาย มี วาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง 3มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น 4มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ 5มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด 6มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิ้งไป 7มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด 8มีวาระรัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ

ข้อท่องจำ: ปัญญาจารย์ 3:11 “พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่า พระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดปลาย

จาก 28 ชนิด 14 คู่ของพระคัมภีร์ตอนนี้ เราจะดูอีกมุมมองหนึ่งคือ วาระต่างๆ ทั้ง 28 วาระนั้น เป็นวาระที่ดีทั้งหมดหรือไม่ เราพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่หนึ่งคู่ใดนั้น เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบตรงกันข้าม หรือเรียกว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบแนวขวาง แต่นักวิชาการพยายามหาความสัมพันธ์แนวดิ่งของแต่ละคู่ทั้ง 14 คู่ ก็ยังไม่อาจสรุปได้ หากเราบางคนใช้เวลาใคร่ครวญพระวจนะตอนนี้นานขึ้น พระเจ้าอาจประทานโอกาสให้เราเห็นความสัมพันธ์แนวดิ่งบ้างได้ ลองหาและใคร่ครวญดู ถ้าท่านพบอะไร แจ้งให้ผมทราบด้วย

แม้ว่าวาระในแนวขวางแต่ละคู่ที่ตรงกันข้ามนั้น ดูเหมือนว่ามีข้างหนึ่งดี ข้างหนึ่งไม่ดี ข้างหนึ่งที่เราชอบ อีกข้างหนึ่งเราไม่ชอบ เช่น วาระเกิด ทุกคนชอบ ส่วนวาระตาย ทุกคนไม่ชอบ และเรามักจะมีทัศนคติลบต่อวาระฆ่า แต่มีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาให้หาย ทำไมเราไม่เห็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งของวาระต่างๆ เหล่านี้ ดูเหมือนว่าซาโลมอนเองตั้งใจที่จะไม่เขียนในรูปแบบแนวดิ่ง

คำถามที่ว่า สิ่งที่เราซึ่งเป็นมนุษย์รู้สึกไม่ดีกับมัน และไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้น เป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือไม่ แน่ทีเดียวที่ว่าปุถุชนเช่นเรา คงไม่มีความสุขเมื่อพบกับวาระเศร้าโศกเสียใจ วาระนิ่งเงียบและวาระเกลียดชัง แต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นไปภายใต้หลักการของโรม 8.28 ทั้งสิ้น คือพระเจ้าทรงช่วยให้คนที่รักพระองค์ เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง (แม้สิ่งนั้นจะไม่เป็นที่พึงพอใจหรืออาจมีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็ตาม) ความเชื่อเช่นนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ผิดจากพระวจนะของพระเจ้าเลย และเราเห็นว่าบรรพชนแห่งความเชื่อท่านแล้วท่านเล่าตลอดประวัติศาสตร์ เราไม่อาจทราบว่าจะเป็นการดีได้อย่างไร เมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบ แต่เรามักจะมีความสุข รู้สึกสบายเมื่อสิ่งที่เราชอบเกิดขึ้นกับเรา

หลายครั้งทีเดียว คนมักจะถามว่า ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดี ทำไมยังเกิดสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือแม้แต่ความตายเล่า เราไม่สามารถตอบคำถามเช่นนี้ให้ทุกคนพอใจได้ แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่มีความเชื่อนั้น พระเจ้าทรงควบคุมและครอบครองอยู่ แม้ว่าผู้ครอบครองฝ่ายโลกจะเป็นทรราชหรือเป็นคนไม่ดีก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ ถ้าเราคิดตามใจเราหรือตามที่เราชอบ เราทุกคนไม่อยากตาย เราไม่อยากให้มีการฆ่าฟันทำลายล้างกัน เราอยากให้ทุกคนรักกัน ชีวิตมีแต่รอยยิ้มและกลีบกุหลาบ แต่นั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ ที่เต็มไปด้วยความบาป กษัตริย์ซาโลมอน อยู่ในหลักการที่ว่า พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ แม้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ แต่เราจงระลึกเสมอว่าทุกสิ่งที่ดูเหมือนติดลบจะกลับกลายให้เกิดผลดีในที่สุดตามแผนการอันสมบูรณ์ของพระองค์ และยังให้เราดำรงในความเชื่อ ความศรัทธา ให้พระเจ้าประทานพระคุณเพียงพอในการถ่อมตัวเองลง ยอมรับน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้า