100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

วันที่ 19 น้ำพระทัยอันสมบูรณ์

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 19 น้ำพระทัยอันสมบูรณ์

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:1-8 “1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2มีวาระเกิด และวาระตาย มี วาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง 3มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น 4มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ 5มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด 6มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิ้งไป 7มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด 8มีวาระรัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ

ข้อท่องจำ: โรม 8:28 “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

บทที่ 1-2 เป็นการเทศนา 1 กัณฑ์ เกี่ยวกับ

  • การเสาะแสวงหาความหมายของชีวิต เสาะหาความสุขแท้ ผ่านสติปัญญา การทำงาน ความร่ำรวย
  • สิ่งต่างๆ ที่เป็นอนิจจัง กินลมกินแล้งใต้ดวงอาทิตย์

บทที่ 3-6 เป็นการเทศนาอีก 1 กัณฑ์ เป็นการสังเกตชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่ง เกี่ยวกับทางเลือก ภาวะการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของชีวิตและการทำสิ่งต่างๆ ที่ดูโง่เขลาของคนที่ดำเนินอยู่ในโลกภายใต้ดวงอาทิตย์ ซาโลมอนทำการวิพากษ์ แสดงความเห็นต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เรา

ข้อ 1-8 ท่านได้กล่าวถึงวัฎจักรของชีวิตธรรมชาติ และของทุกสิ่งในโลกนี้โดยรวม ท่านสรุปได้ว่า พระเจ้าทรงอธิปไตยสูงสุด (Sovereign) มนุษย์ต้องตาย ไม่ว่าเราจะป้องกันตัวเองอย่างไร เราทุกคนต้องไปถึงจุดนั้นเหมือนกันหมด ทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทุกอย่างถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามวัฎจักร หรือวงจรชีวิต ของสรรพสิ่งเหล่านั้น มีจุดมุ่งหมายและน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งบนโลกนี้ บนทุกชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์ ไม่ใช่ความบังเอิญ ไม่ใช่โชคชะตา แต่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า

พระเจ้าผู้เดียวผู้ควบคุมดูแลทุกสิ่งอย่างมีวัตถุประสงค์ ทุกสิ่งเคลื่อนที่ไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้ พระองค์ทรงรู้ว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ซึ่งเราไม่รู้ ล้วนอยู่ในจุดมุ่งหมาย น้ำพระทัยอันเลิศประเสริฐสมบูรณ์ของพระเจ้า และย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอสำหรับลูกของพระองค์ นี่คือหลักการแห่งวัตถุประสงค์และน้ำพระทัยที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเรา คือ สมบูรณ์ ดีพร้อม ดีที่สุดสำหรับเรา