100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

ศึกษาพระคัมภีร์ 2021-03-29

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสนศึกษาพระคัมภีร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2021
วันแห่งการชำระวิหาร
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

วันแห่งการชำระวิหาร