100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ตุลาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกถึงชีวิตของพระเยซู

ปฏิทินคริสตจักร