100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2020

By: สันติ แดงเรือน.

Announcement

เชิญร่วมนมัสการ ศึกษาพระคัมภีร์
ช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2020

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2020 ตารางเวลาการนมัสการพระเจ้า แบบออนไลน์ เป็นดังนี้

 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 เวลา 09:00 / 10:15 น. นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ทางตาล
 • วันจันทร์ที่ 6 – วันพุธที่ 8 เมษายน 2020
  • เวลา 18:00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ “The Temtations of Jesus” by Rev. Anne E. Gregory
  • เวลา 19:00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ “วันสิ้นยุค” โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
 • วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 เวลา 19:00 น. นมัสการพระเจ้าวันศุกร์ประเสริฐ
 • วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020
  • เวลา 06:00 น. นมัสการพระเจ้ารับรุ่งอรุณอีสเตอร์
  • เวลา 09:00 / 10:15 น. นมัสการพระเจ้าวันอีสเตอร์

สำหรับช่องทางในการติดตามการนมัสการและการประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร พี่น้องสมาชิกสามารถติดตามได้ดังนี้ 

 • ช่องทางการติดตามการนมัสการออนไลน์ ของคริสตจักร Youtube: Wattana Church
 • ช่องทางการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร