100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการวันพุธรับเถ้า

By: สันติ แดงเรือน.

Ash Wednesdayขอเชิญชวน สมาชิกคริสตจักรทุกท่านเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรม และเชิญเข้าร่วมนมัสการพระเจ้า “วันพุธรับเถ้า” วันพุธที่ 2 มีนาคม 2022 เวลา 19:00 น. ณ พระวิหาร คริสตจักรวัฒนา เพื่อเป็นการเริ่มต้นการร่วมภาวนาอธิษฐาน 40 วันก่อนวันอีสเตอร์