100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

กลุ่มแคร์และกลุ่มอธิษฐาน

กลุ่มแคร์และกลุ่มอธิษฐาน
วัน เวลา กลุ่ม - สถานที่
วันอังคาร 16:00 น. กลุ่มครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  18:00 น. กลุ่มผู้ใหญ่ โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
  18:00 น. กลุ่มอนุชน โรงเรียนภาษายูเนี่ยน (สภาคริสตจักรฯ ชั้น 7)
วันพุธ 09:00 น. กลุ่มพักพิงในพระเจ้า (กลุ่มอธิษฐานแม่) ตามบ้านสมาชิก
  19:00 น. กลุ่ม Upper Room บ้าน ผป.ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
  19:30 น. บ้านคุณลัดดาวัลย์ เนินสุวรรณ
วันพฤหัสบดี 10:00 น. กลุ่มสร้างสาวก อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  12:00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  18:00 น. กลุ่ม Love & Care บ้าน มน.ลานทิพย์ ทวาทสิน
  19:00 น. กลุ่มอนุชนวัยทำงาน อาคารพระอาจวิทยาคมชั้น 2
วันศุกร์ 08:30 น. กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒนาฯ อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  19:30 น. บ้านคุณลัดดา แสนวันดี
วันเสาร์ 10:00 น. กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ณ ศาลา ส.โรจนวงศ์
  13:00 น. คณะนักร้องคริสตจักร ห้องซ้อมเพลงคณะนักร้อง อาคารพระอาจวิทยาคม ชั้น 2
  18:00 น. บ้านคุณดวงมาลย์ ศรีรักษา (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
วันอาทิตย์ 13:00 น. กลุ่มอธิษฐานบ่ายวันอาทิตย์
  13:00 น. กลุ่มแคร์เยี่ยมเยียน (อาทิตย์ที่ 4 ของเดือน)
  15:30 น. บ้าน ผป.จิตรา วรรธนะสิน (อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)