top

ฤดูกาลใหม่

ในความเป็นจริง ไม่มีความแตกต่างระหว่างวันที่ 31 ธันวาคมและ 1 มกราคมไม่มีอะไรลึกลับเกิดขึ้นหลัง เที่ยงคืน อย่างไรก็ตาม หากคริสเตียนตั้งใจแน่วแน่ที่จะตั้งปณิธานปีใหม่ เขาหรือเธอควรตั้งปณิธานแบบไหน?

การตั้งปณิธานปีใหม่คือการให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างหรือเริ่มทำสิ่งดีๆ หลายอย่างที่ยังทำได้ไม่ดีหรือทำไม่ได้ หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินอย่างฉลาดมากขึ้น และใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น หรือแม้แต่การลดน้ำหนัก การออกกำลังกายให้มากขึ้น

1 ทิโมธี 4:8 พอจะสรุปได้ว่า เพราะการฝึกร่างกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่การฝึกปฏิบัติในทางพระเจ้านั้นมีประโยชน์ในทุกทาง ต่อชีวิตปัจจุบันและชีวิตที่จะมาถึง หลายคนตั้งปณิธานปีใหม่ว่าจะอธิษฐานมากขึ้น อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และไปโบสถ์ให้บ่อยขึ้น นี่คือเป้าหมายที่ดีมาก ๆ แต่เราจะต้องมีแรงจูงใจหรือความตั้งใจที่แน่วแน่ ตัวอย่างเช่น ทำไมคุณถึงอยากอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน? เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเติบโตฝ่ายวิญญาณ หรือเพราะคุณเพิ่งได้ยินมาว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำ? ทำไมคุณถึงต้องการลดน้ำหนัก? เป็นการให้เกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายของคุณ  หรือเป็นการให้เกียรติตัวเองเพื่อความไร้สาระ?

ความตั้งใจที่แน่วแน่และแรงจูงใจนั้นต้องมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดมาจากพระเจ้า ฟิลิปปี 4:13 บอกเราว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” ยอห์น 15:5 “เราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนง ถ้าผู้ใดดำรงอยู่ในเราและเราอยู่ในเขา ผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านทั้งหลายจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย”

ถ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของปณิธานปีใหม่ของคุณ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของคุณ หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับบางสิ่งที่จะสำเร็จ พระองค์จะทรงให้คุณทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ

ดังนั้น คริสเตียนควรตั้งปณิธานปีใหม่แบบไหน? คำแนะนำบางประการมีดังนี้

(1) อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า (ยากอบ 1:5) เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือก

(2) อธิษฐานขอสติปัญญาในวิธีการการบรรลุเป้าหมายที่พระเจ้าประทานแก่คุณ

(3) พึ่งพากำลังของพระเจ้าเพื่อช่วยเสริมกำลังยามอ่อนแอ ท้อแท้

(4) คันหาพันธมิตรพี่เลี้ยงที่รับผิดขอบซึ่งจะช่วยคุณและให้กำลังใจคุณ

(5) อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวในบางครั้ง ให้พวกเขากระตุ้นคุณต่อไป

(6) อย่าเย่อหยิ่งเมื่อทำได้ดี หรืออย่าล้มเลิก แต่จงตั้งใจถวายเกียรติแด่พระเจ้า

สดุดี 37:5-6 กล่าวว่า “จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่าน พระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านปรากฏอย่างความสว่าง และให้ความยุติธรรมของท่านปรากฏอย่างเที่ยงวัน”

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์