นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

กันยายน 2014 : เดือนแห่งการอธิษฐานและสามัคคีธรรม

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014
  - เวลา 09:00-10:00 น. ภาคภาษาอังกฤษ เทศนาโดย อ.พอล สมิธ
  - เวลา 10:15-12:00 น. ภาคเช้า เทศนาโดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  
- เวลา 14:30-16:00 น. ภาคบ่าย เทศนาโดย ศจ.เอกพงศ์ สิงหโต

จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น -- (ยอห์น 15:4)

การเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณ

By: สมศักดิ์ ชูสงฆ์.

ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:00-14:15 น.

โดย ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์


เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

 • 'รัก' คำสั้นๆ

  สิธยา คูหาเสน่ห์

  พระคัมภีร์ย้ำว่าชีวิตของเราต้องตั้งอยู่บนความรัก พระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราพบในพระคัมภีร์คือให้รักพระเจ้าและรักกันและกัน

  Read more...
 • การพูดคำว่าไม่!

  The Power of a Positive No!

  โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยของอังกฤษกล่าวไว้ว่า ‘ศิลปะการเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่การพูดคำว่า ใช่ แต่อยู่ที่การพูดคำว่า ไม่’

  Read more...
 • ผู้นำพัฒนาคน

  people development

  “If you are wise, you are wise to your own advantage, but if you are a mocker, you alone must bear it.” Proverbs 9:12

  Read more...
 • อ่านของเก่าเพื่อพบสิ่งใหม่

  อาร์ม ตั้งนิรันดร

  ปรัชญาจีนโบราณเชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความประณีตและละเอียดอ่อนทางอารมณ์และพฤติกรรม

  Read more...

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ