นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

พฤษภาคม 2016 : เดือนแห่งบรรพบุรุษ

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016
  - เวลา 09:00-10:00 น. ภาคภาษาอังกฤษ เทศนาโดย Rev.Dr.Steve Taylor
  - เวลา 10:15-12:00 น. ภาคเช้า เทศนาโดย ศจ.ดร.สตีฟ เทย์เลอร์
  
- เวลา 14:30-16:00 น. ภาคบ่าย เทศนาโดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์

 และพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงถือว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน และท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า -- (ยากอบ 2:23)

 And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God. -- (James 2:23)

ชีวิตคริสเตียนกับพระวจนะ

By: มาโนช แจ้งมุข.

Rev.Dr.Manote Jaengmookวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 12:30-14:00 น.

โดย ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

เทศนา ในวาระพิเศษ

สารอภิบาล

 • ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระเจ้า

  สดุดี 32:10 “อันความทุกข์ของคนชั่วนั้นมีมาก แต่ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระเจ้า”

  Read more...
 • ชัยชนะกับสันติภาพ และความยุติธรรม

  สันติภาพ และความยุติธรรมที่แท้จริงคืออะไร ความยุติธรรม คือ ความเป็นธรรม ความถูกต้อง การยุติความขัดแยังด้วยความถูกต้อง แต่สิ่งที่ดูเหมือนยุติธรรมสำหรับคนหนึ่ง อาจไม่ยุติธรรมต่ออีกคนหนึ่งก็ได้

  Read more...
 • 'รัก' คำสั้นๆ

  สิธยา คูหาเสน่ห์

  พระคัมภีร์ย้ำว่าชีวิตของเราต้องตั้งอยู่บนความรัก พระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราพบในพระคัมภีร์คือให้รักพระเจ้าและรักกันและกัน

  Read more...
 • การพูดคำว่าไม่!

  The Power of a Positive No!

  โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยของอังกฤษกล่าวไว้ว่า ‘ศิลปะการเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่การพูดคำว่า ใช่ แต่อยู่ที่การพูดคำว่า ไม่’

  Read more...

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ