ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-07-25

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เมื่อชีวิตดำเนินในท่วงทำนองแห่งความทุกข์ยาก
วิวรณ์ 2:1-11
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคเช้า