ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-05-16

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : กลับมาสู่รักครั้งแรก
วิวรณ์ 2:1-7
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า