ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2020-02-09

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ความรักที่สัมผัสได้
เลวีนิติ 19:9-18
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า