ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2020-02-02

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : ใจดี ดีใจ
มัทธิว 20:1-16
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า