ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2020-01-12

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : เครื่องมือแห่งความรัก
ลูกา 4:18-19, 5:30-32
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า