รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-09-01

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : วิชาสุดท้าย
เฉลยธรรมบัญญัติ 5:29-33
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า