ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2019-08-18

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เปิดใจให้กว้าง ความแตกต่างก็ไปกันได้
ลูกา 10:38-42
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า