รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-07-28

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : นมัสการด้วยใจที่ขอบพระคุณ
สดุดี 107:1-9
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า