รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-07-21

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จงนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง
อิสยาห์ 6:1-8
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า