รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-07-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
สดุดี 150:1-6
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า