รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-06-23

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : ยามวิกฤตพระเจ้าหายไปไหน
สดุดี 46:10
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า