รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-06-09

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ศรัทธากับตาที่มืดมน
ผู้วินิจฉัย 13:1-7, 24-25
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า