รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-06-02

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เริ่มต้นที่รัก
ยอห์น 14:15-27
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า