รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-05-19

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คริสตจักรตามอย่างพระคริสต์
เอเฟซัส 5:22-33
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า