รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-04-28

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : พร้อมแล้ว หรือยัง
เยเรมีย์‬ ‭29:11‬‬
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า