ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-03-10

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : ทำไมต้องเข้าสู่ธรรม?
มาระโก 14:32-42
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า