ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-02-24

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : คุณเป็นคริสเตียน แค่ไหน
วิวรณ์ 3:15-21
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า