รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-01-27

อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ข้าวละมาน VS ข้าวสาลี
มัทธิว 13:24-30, 36-43
โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า