รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-12-30

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : เดินไปข้างหน้ากับพระเจ้า
โยชูวา 1:1-6
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า