รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-12-09

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : นามประเสริฐ
อิสยาห์ 9:6
โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า