รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-12-02

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : จากฟ้าลงมาเกิด
ยอห์น 1:1-5
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า